Skip to main content

MPKL


Enakmen

  1. Enakmen Mengawal Lembu-Kerbau (Pindaan) 1978.
  2. Pengisytiharan Kawasan Larangan Bagi Lembu-Kerbau Di Bawah Seksyen 3.
  3. Enakmen Hiburan Dan Tempat-Tempat Hiburan (Pindaan) 2001.
  4. Peraturan-Peraturan Hiburan Dan Tempat-Tempat Hiburan (Selangor) 1996.