Skip to main content

MPKL


Objektif

  • Mempertingkatkan kecekapan sistem penyampaian perkhidmatan.
  • Memperkukuh dan memantapkan kecekapan pengurusan kewangan bagi meningkatkan sumber hasil MPKL.
  • Memantapkan pengurusan perkhidmatan perbandaran untuk kesejahteraan rakyat.
  • Memperkasa tadbir urus MPKL menerusi adaptasi teknologi baharu.
  • Mempergiatkan pembangunan fizikal bandar yang mampan serta mengutamakan pemeliharaan alam semulajadi untuk kesejahteraan sosio ekonomi warga Kuala Langat.
  • Memantapkan pembangunan sosial untuk memelihara kehormanian dan kesejahteraan rakyat.