MAJLIS PERBANDARAN KUALA LANGAT

Objektif

  1. Mempertingkatkan kecekapan sistem penyampaian perkhidmatan.

  2. Memperkukuh dan memantapkan kecekapan pengurusan kewangan bagi meningkatkan sumber hasil MPKL.

  3. Memantapkan pengurusan perkhidmatan perbandaran untuk kesejahteraan rakyat.

  4. Memperkasa tadbir urus MPKL teknologi semasa.

  5. Mempergiatkan pembangunan fizikal bandar yang mampan serta mengutamakan pemeliharaan alam semulajadi untuk kesejahteraan sosio ekonomi warga Kuala Langat.

  6. Memantapkan pembangunan sosial untuk memelihara kehormanian dan kesejahteraan rakyat.
SALAM SEJAHTERAKAJI SELIDIK KEPUASAN PELANGGAN MAJLIS PERBANDARAN KUALA LANGAT