LOKASI MUZIUM DI NEGERI SELANGOR

MAJLIS PERBANDARAN KUALA LANGAT

Latar Belakang

 • 1 Januari 1977
 • Di bawah Akta Kerajaan Tempatan 1976
 • Gabungan 3 Majlis Tempatan iaitu:
  1. Majlis Tempatan Sg. Jarom.
  2. Majlis Tempatan Tanjung Sepat.
  3. Lembaga Bandaran Kuala Langat.

 • Awal penubuhan 3.7 batu persegi(9.6 km).
 • 2001 bertambah kepada 62.294 km persegi.
 • 2006 bertambah kepada 857.70 km persegi termasuk 3 batu nautika.

 • Pada tahun 2001 jumlah pegangan ialah 30,000.
 • Pada tahun 2022 jumlah pegangan ialah 101,720
 • Dari pelbagai jenis seperti Pegangan perumahan, perdagangan, perindustrian & pertanian.

 • Tahun 1991 berjumlah 46,588 orang
 • Tahun 2001 berjumlah 97,405 orang
 • Tahun 2011 berjumlah 272,893 orang.
 • Unjuran tahun 2020 berjumlah 323,400 orang.

* Kawasan Pentadbiran MPKL sahaja

SALAM SEJAHTERAKAJI SELIDIK KEPUASAN PELANGGAN MAJLIS PERBANDARAN KUALA LANGAT

Borang Maklumbalas

splwpk-feedback-form splwpk-online-e-participation Dasar Privasi

Dasar Privasi

Online Service PERKHIDMATAN DALAM TALIAN e-Taksiran MPKL
splwpk-procurement MyHRMIS Mobile