MAJLIS PERBANDARAN KUALA LANGAT

Misi, Visi dan Moto

Misi
Melaksanakan gugusan perbandaran yang lestari dan bertaraf global melalui jalinan kerjasama pintar bersama komuniti bagi membangunkan bandar berdaya huni

Visi
Kuala Langat perbandaran yang mampan, komprehensif dan berdaya saing menjelang 2025

Moto
Kuala Langat Indah, Harmoni dan Bestari.

SALAM SEJAHTERAKAJI SELIDIK KEPUASAN PELANGGAN MAJLIS PERBANDARAN KUALA LANGAT