MAJLIS PERBANDARAN KUALA LANGAT

Misi, Visi dan Moto

Misi
Merakyatkan Perkhidmatan Perbandaran yang cekap seiring dengan perkembangan teknologi menerusi pembangunan secara saksama dan bertanggungjawab melalui tadbir urus yang inovatif untuk kesejahteraan rakyat

Visi
Kuala Langat perbandaran maju, dinamik, lestari dan terbilang menjelang tahun 2020.

Moto
Kuala Langat Indah, Harmoni dan Bestari.

SALAM SEJAHTERAKAJI SELIDIK KEPUASAN PELANGGAN MAJLIS PERBANDARAN KUALA LANGAT