MAJLIS PERBANDARAN KUALA LANGAT

Permohonan Pelekat Kenderaan OKU

DOKUMEN SOKONGAN YANG DIPERLUKAN :-

  • Salinan Kad OKU
  • Salinan Kad Pengenalan Pemohon
  • Salinan Lesen Memandu Pemohon
  • Sekeping Gambar OKU
  • Salinan Geran Pendaftaran Kenderaan
  • Salinan Kad Pengenalan Penjaga (Jika Ada)
  • Salinan Lesen Memandu Penjaga (Jika Ada)
  • Pelekat OKU Yang Lama Dikembalikan
  • Salinan Laporan Polis / Surat Akuan (Jika Pelekat OKU Hilang)
SALAM SEJAHTERAKAJI SELIDIK KEPUASAN PELANGGAN MAJLIS PERBANDARAN KUALA LANGAT