MAJLIS PERBANDARAN KUALA LANGAT

Akta

13 Jun 1974
Akta 133, Akta Jalan, Parit dan Bangunan 1974

25 Mac 1976
Akta 171, Akta Kerajaan Tempatan 1976

25 Mac 1976
Akta 172, Akta Perancang Bandar dan Desa 1976

14 April 2007
Akta 663, Akta Bangunan & Harta Bersama
(Penyelenggaraan & Pengusaha) 2007

 

SALAM SEJAHTERAKAJI SELIDIK KEPUASAN PELANGGAN MAJLIS PERBANDARAN KUALA LANGAT