MAJLIS PERBANDARAN KUALA LANGAT

Latar Belakang

 • 1 Januari 1977
 • Di bawah Akta Kerajaan Tempatan 1976
 • Gabungan 3 Majlis Tempatan iaitu:
  1. Majlis Tempatan Sg. Jarom.
  2. Majlis Tempatan Tanjung Sepat.
  3. Lembaga Bandaran Kuala Langat.

 • Awal penubuhan 3.7 batu persegi(9.6 km).
 • 2001 bertambah kepada 62.294 km persegi.
 • 2006 bertambah kepada 857.70 km persegi termasuk 3 batu nautika.

 • Pada tahun 2001 jumlah pegangan ialah 30000.
 • Dari pelbagai jenis seperti Pegangan perumahan, perdagangan, perindustrian & pertanian.

 • Tahun 1991 berjumlah 46,588 orang
 • Tahun 2001 berjumlah 97,405 orang
 • Tahun 2011 berjumlah 272,893 orang.

* Kawasan Pentadbiran MPKL sahaja