MENU
» Piagam Pelanggan MDKL » Jabatan Penguatkuasaan
» Jabatan Khidmat Pengurusan » Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal dan Kesihatan Persekitaran
» Jabatan Perbendaharaan » Cawangan Bandar Saujana Putra
» Jabatan Penilaian dan Pengurusan Harta » Unit Perundangan
» Jabatan Perlesenan » Unit Audit Dalam
» Jabatan Perancangan Pembangunan » Unit Pusat Setempat
» Jabatan Kejuruteraan » Unit Korporat dan Perhubungan Awam
» Jabatan Kawalan Bangunan » Unit Perolehan dan Ukur Bahan
» Jabatan Landskap » Unit Pesuruhjaya Bangunan
» Jabatan Pembangunan Masyarakat » Bahagian Teknologi Maklumat

 

UNIT PUSAT SETEMPAT (OSC)

Mengadakan Mesyuarat Jawatankuasa Pusat Setempat (OSC) 2 kali sebulan. Ke arah itu kami berjanji:

  1. Edaran online dibuat dalam tempoh 1 hari bekerja selepas penerimaan dokumen permohonan di kaunter OSC.
  2. Penyediaan surat edaran permohonan kepada pemohon dan agensi teknikal selewat-lewatnya 2 hari bekerja dari tarikh penerimaan permohonan.
  3. Memaklumkan keputusan Mesyuarat Jawatankuasa OSC kepada pemohon dalam tempoh 3 hari dari tarikh mesyuarat.