MENU
» Piagam Pelanggan MDKL » Jabatan Penguatkuasaan
» Jabatan Khidmat Pengurusan » Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal dan Kesihatan Persekitaran
» Jabatan Perbendaharaan » Cawangan Bandar Saujana Putra
» Jabatan Penilaian dan Pengurusan Harta » Unit Perundangan
» Jabatan Perlesenan » Unit Audit Dalam
» Jabatan Perancangan Pembangunan » Unit Pusat Setempat
» Jabatan Kejuruteraan » Unit Korporat dan Perhubungan Awam
» Jabatan Kawalan Bangunan » Unit Perolehan dan Ukur Bahan
» Jabatan Landskap » Unit Pesuruhjaya Bangunan
» Jabatan Pembangunan Masyarakat » Bahagian Teknologi Maklumat

 

UNIT PERUNDANGAN

Memastikan perkhidmatan perundangan dan penguatkuasaan undang-undang dijalankan secara adil dan berintegriti. Ke arah itu kami berjanji:

  1. Menyediakan bil bayaran kompaun dalam tempoh 5 minit.
  2. Memastikan setiap fail yang diterima dari jabatan didaftarkan ke
  3. Timbalan Pendakwa Raya dalam tempoh empat puluh lima (45) hari.
  4. Memastikan fail yang diterima dari Timbalan Pendakwa Raya
  5. didaftarkan ke Mahkamah dalam tempoh empat belas (14) hari.
  6. Menyediakan dokumen perjanjian dalam tempoh 2 bulan dari terimaan arahan.
  7. Berusaha menghantar serah saman selewat-lewatnya 3 hari sebelum tarikh sebutan kes.
  8. Menyediakan ulasan perundangan mengikut keperluan jabatan dalam tempoh 1 bulan.