MENU
» Piagam Pelanggan MDKL » Jabatan Penguatkuasaan
» Jabatan Khidmat Pengurusan » Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal dan Kesihatan Persekitaran
» Jabatan Perbendaharaan » Cawangan Bandar Saujana Putra
» Jabatan Penilaian dan Pengurusan Harta » Unit Perundangan
» Jabatan Perlesenan » Unit Audit Dalam
» Jabatan Perancangan Pembangunan » Unit Pusat Setempat
» Jabatan Kejuruteraan » Unit Korporat dan Perhubungan Awam
» Jabatan Kawalan Bangunan » Unit Perolehan dan Ukur Bahan
» Jabatan Landskap » Unit Pesuruhjaya Bangunan
» Jabatan Pembangunan Masyarakat » Bahagian Teknologi Maklumat

 

UNIT PEROLEHAN DAN UKUR BAHAN

Komited dalam memberikan perkhidmatan perolehan dan sebut harga berteraskan kepada pekeliling yang telah ditetapkan. Kami berjanji akan :

  1. Menguruskan Proses Tender dan Sebutharga Bagi Perolehan Kerja, Bekalan dan Perkhidmatan serta Sistem Laman Web Tender Selangor dalam tempoh sembilan puluh (90) hari dari tarikh penerimaan permohonan kerja awalan.
  2. Menguruskan dan Menyediakan Pembelian Secara Perolehan/Pesanan Kerajaan (LO) dalam tempoh empat belas (14) hari selepas notis perolehan lengkap dan diluluskan.