MENU
» Piagam Pelanggan MDKL » Jabatan Penguatkuasaan
» Jabatan Khidmat Pengurusan » Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal dan Kesihatan Persekitaran
» Jabatan Perbendaharaan » Cawangan Bandar Saujana Putra
» Jabatan Penilaian dan Pengurusan Harta » Unit Perundangan
» Jabatan Perlesenan » Unit Audit Dalam
» Jabatan Perancangan Pembangunan » Unit Pusat Setempat
» Jabatan Kejuruteraan » Unit Korporat dan Perhubungan Awam
» Jabatan Kawalan Bangunan » Unit Perolehan dan Ukur Bahan
» Jabatan Landskap » Unit Pesuruhjaya Bangunan
» Jabatan Pembangunan Masyarakat » Bahagian Teknologi Maklumat

 

UNIT AUDIT DALAM

Menjalankan pengauditan secara professional berpandukan kepada piawaian yang diterima umum. Ke arah itu kami berjanji:

  1. Melaksanakan pengauditan pengurusan kewangan termasuk auditan mengejut sekurang-kurangnya 8 kali setahun bagi memastikan pengurusan kewangan mematuhi peraturan-peraturan kewangan yang ditetapkan serta memastikan sistem kawalan dalaman MPKL adalah boleh dipercayai dan berkesan.
  2. Melaksanakan pengauditan prestasi sekurang-kurangnya 5 kali setahun bagi memastikan pengurusan aktiviti-aktiviti jabatan diuruskan secara berhemat, cekap dan berkesan.
  3. Melaksanakan Mesyuarat Jawatankuasa Audit sekurang-kurangnya 3 kali setahun untuk membincangkan isu-isu yang dibangkitkan oleh unit audit dalam atau Jabatan Audit Negara dan memastikan tindakan preventive dan corrective diambil oleh pihak pengurusan audit supaya kelemahan-kelemahan berkaitan dapat diperbetulkan atau tidak berulang.