MENU
» Piagam Pelanggan MDKL » Jabatan Penguatkuasaan
» Jabatan Khidmat Pengurusan » Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal dan Kesihatan Persekitaran
» Jabatan Perbendaharaan » Cawangan Bandar Saujana Putra
» Jabatan Penilaian dan Pengurusan Harta » Unit Perundangan
» Jabatan Perlesenan » Unit Audit Dalam
» Jabatan Perancangan Pembangunan » Unit Pusat Setempat
» Jabatan Kejuruteraan » Unit Korporat dan Perhubungan Awam
» Jabatan Kawalan Bangunan » Unit Perolehan dan Ukur Bahan
» Jabatan Landskap » Unit Pesuruhjaya Bangunan
» Jabatan Pembangunan Masyarakat » Bahagian Teknologi Maklumat

 

PEJABAT CAWANGAN BANDAR SAUJANA PUTRA

Membangun, mentadbir dan mengurus Bandar Saujana Putra bagi pihak MPKL untuk menjadi bandar lestari, mampan bagi peningkatan kualiti hidup, memantapkan sumber hasil & memperkasa tadbir urus Majlis. Ke arah itu kami berjanji:-

  1. Menerima, menyiasat dan menyalurkan aduan yang diterima ke jabatan yang berkaitan dalam tempoh 3 hari bekerja.
  2. Menerima dan menyelesaikan terimaan bayaran dikaunter dalam tempoh 5 minit
  3. Mencetak bil gantian cukai taksiran dalam tempoh 5 minit.
  4. Menerima permohonan lesen premis perniagaan seperti lesen penjaja, iklan dan hiburan dalam tempoh 15 minit sekiranya lengkap.
  5. Menerima dan memproses permohonan pelan lakar /garis panduan kerja-kerja tambahan da ubahsuai pada bangunan kediaman sediada dikeluarkan dalam tempoh 7 hari bekerja sekiranya lengkap.