MENU
» Piagam Pelanggan MDKL » Jabatan Penguatkuasaan
» Jabatan Khidmat Pengurusan » Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal dan Kesihatan Persekitaran
» Jabatan Perbendaharaan » Cawangan Bandar Saujana Putra
» Jabatan Penilaian dan Pengurusan Harta » Unit Perundangan
» Jabatan Perlesenan » Unit Audit Dalam
» Jabatan Perancangan Pembangunan » Unit Pusat Setempat
» Jabatan Kejuruteraan » Unit Korporat dan Perhubungan Awam
» Jabatan Kawalan Bangunan » Unit Perolehan dan Ukur Bahan
» Jabatan Landskap » Unit Pesuruhjaya Bangunan
» Jabatan Pembangunan Masyarakat » Bahagian Teknologi Maklumat

 

JABATAN PELESENAN

Mengawal segala bentuk aktiviti perniagaan menerusi suatu sistem yang efisen serta melaksanakan kualiti kerja terkawal dan terjamin. Ke arah itu kami berjanji :

  1. Memproses, mempertimbangkan dan meluluskan permohonan lesen perniagaan yang telah mematuhi syarat teknikal dan kehendak perundangan yang diguna pakai dalam tempoh tiga puluh (30) hari bekerja.
  2. Memproses kelulusan permohonan permit dan lesen serta merta yang lengkap dan patuh kepada dasar serta kehendak perundangan dalam tempoh 1 hari bekerja.
  3. Menguruskan dan memproses pembaharuan lesen atau permit perniagaan dalam tempoh tiga puluh (30) minit.
  4. Meluluskan dan memproses permohonan bayaran balik cagaran pematuhan lesen dalam tempoh empat belas (14) hari bekerja.