MENU
» Piagam Pelanggan MDKL » Jabatan Penguatkuasaan
» Jabatan Khidmat Pengurusan » Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal dan Kesihatan Persekitaran
» Jabatan Perbendaharaan » Cawangan Bandar Saujana Putra
» Jabatan Penilaian dan Pengurusan Harta » Unit Perundangan
» Jabatan Perlesenan » Unit Audit Dalam
» Jabatan Perancangan Pembangunan » Unit Pusat Setempat
» Jabatan Kejuruteraan » Unit Korporat dan Perhubungan Awam
» Jabatan Kawalan Bangunan » Unit Perolehan dan Ukur Bahan
» Jabatan Landskap » Unit Pesuruhjaya Bangunan
» Jabatan Pembangunan Masyarakat » Bahagian Teknologi Maklumat

 

JABATAN PENILAIAN DAN PENGURUSAN HARTA

Menilai Cukai Taksiran dengan adil dan saksama serta menguruskan penggunaan kemudahan harta MPKL dengan cekap. Ke arah itu kami berjanji :

  1. Pemilik pegangan akan diberi notis tiga puluh (30) hari sebelum tarikh pindaan senarai nilaian dikeluarkan.
  2. Semua bantahan ke atas pindaan senarai nilaian akan didengar dan dipertimbangkan 2 kali setahun.
  3. Menguruskan pengesahan cukai taksir dan kemaskini maklumat pegangan dalam tempoh 3 hari bekerja.
  4. Memproses permohonan penyewaan kemudahan awam dan kelengkapan peralatan dalam tempoh 5 hari bekerja.
  5. Memproses permohonan penyewaan premis perniagaan dalam tempoh enam puluh (60) hari bekerja dari tarikh permohonan diterima.
  6. Memastikan penyediaan dan penghantaran bil tuntutan sewa bulanan harta-harta majlis kepada penyewa premis dikeluarkan pada atau sebelum 7 haribulan setiap bulan.