MENU
» Piagam Pelanggan MDKL » Jabatan Penguatkuasaan
» Jabatan Khidmat Pengurusan » Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal dan Kesihatan Persekitaran
» Jabatan Perbendaharaan » Cawangan Bandar Saujana Putra
» Jabatan Penilaian dan Pengurusan Harta » Unit Perundangan
» Jabatan Perlesenan » Unit Audit Dalam
» Jabatan Perancangan Pembangunan » Unit Pusat Setempat
» Jabatan Kejuruteraan » Unit Korporat dan Perhubungan Awam
» Jabatan Kawalan Bangunan » Unit Perolehan dan Ukur Bahan
» Jabatan Landskap » Unit Pesuruhjaya Bangunan
» Jabatan Pembangunan Masyarakat » Bahagian Teknologi Maklumat

 

JABATAN PENGURUSAN SISA PEPEJAL DAN KESIHATAN PERSEKITARAN

Melaksanakan perkhidmatan perbandaran yang cekap dan berkualiti bagi mewujudkan persekitran selesa, harmoni dan sejahtera. Kearah itu kami berjanji:

  1. Memastikan kerja-kerja kutipan sisa domestik di kawasan perumahan dilakukan 3 kali seminggu dan kawasan komersial dilakukan setiap hari.
  2. Memastikan kerja-kerja pembersihan longkang di kawasan perumahan dan komersial dilakukan sebulan sekali manakala kerja-kerja pemotongan rumput dilakukan 2 kali sebulan.
  3. Memastikan kebersihan premis makanan mengikut piawaian kesihatan ditahap minima 71%.
  4. Setiap aduan awam yang diterima dianggap benar dan menyiasat mengikut keutamaan dalam tempoh 1 hari bekerja.
  5. Menjalankan aktiviti kawalan penyakit berjangkit bawaan vektor dan lain-lain penyakit dalam tempoh 1 hari bekerja selepas menerima laporan.