MENU
» Piagam Pelanggan MDKL » Jabatan Penguatkuasaan
» Jabatan Khidmat Pengurusan » Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal dan Kesihatan Persekitaran
» Jabatan Perbendaharaan » Cawangan Bandar Saujana Putra
» Jabatan Penilaian dan Pengurusan Harta » Unit Perundangan
» Jabatan Perlesenan » Unit Audit Dalam
» Jabatan Perancangan Pembangunan » Unit Pusat Setempat
» Jabatan Kejuruteraan » Unit Korporat dan Perhubungan Awam
» Jabatan Kawalan Bangunan » Unit Perolehan dan Ukur Bahan
» Jabatan Landskap » Unit Pesuruhjaya Bangunan
» Jabatan Pembangunan Masyarakat » Bahagian Teknologi Maklumat

 

JABATAN PENGUATKUASAAN

Memastikan tindakan penguatkuasaan undang-undang dijalankan secara adil dan berintegriti. Ke arah itu kami berjanji:

  1. Menjalankan tindakan penguatkuasaan rondaan harian sekurang-kurangnya seribu sembilan ratus dua puluh (1920) kali setahun.
  2. Memastikan tindakan setiap aduan awam disiasat dalam tempoh 3 hari.
  3. Melaksanakan tindakan penguatkuasaan secara bersepadu dengan jabatan dan agensi lain dua belas (12) kali setahun.
  4. Memproses permohonan petak parkir khas dalam tempoh empat belas (14) hari bekerja.
  5. Program operasi berjadual untuk meningkatkan kesedaran penguatkuasaan undang-undang tiga ratus lima puluh (350) kali setahun.