MENU
» Piagam Pelanggan MDKL » Jabatan Penguatkuasaan
» Jabatan Khidmat Pengurusan » Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal dan Kesihatan Persekitaran
» Jabatan Perbendaharaan » Cawangan Bandar Saujana Putra
» Jabatan Penilaian dan Pengurusan Harta » Unit Perundangan
» Jabatan Perlesenan » Unit Audit Dalam
» Jabatan Perancangan Pembangunan » Unit Pusat Setempat
» Jabatan Kejuruteraan » Unit Korporat dan Perhubungan Awam
» Jabatan Kawalan Bangunan » Unit Perolehan dan Ukur Bahan
» Jabatan Landskap » Unit Pesuruhjaya Bangunan
» Jabatan Pembangunan Masyarakat » Bahagian Teknologi Maklumat

 

JABATAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT

Melaksanakan program-program mesra rakyat untuk kesejahteraan penduduk Kuala Langat. Ke arah itu kami berjanji:

  1. Komitmen kami untuk melaksanakan sekurang - kurangnya 3 program mesra rakyat setahun yang merangkumi aspek - aspek kemasyarakatan dan sosial, belia, sukan, dan kebudayaan.
  2. Kami akan menyediakan ulasan permohonan kelulusan peruntukan kewangan untuk program - program Majlis Perwakilan Penduduk (MPP) dalam tempoh 5 hari bekerja.