MENU
» Piagam Pelanggan MDKL » Jabatan Penguatkuasaan
» Jabatan Khidmat Pengurusan » Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal dan Kesihatan Persekitaran
» Jabatan Perbendaharaan » Cawangan Bandar Saujana Putra
» Jabatan Penilaian dan Pengurusan Harta » Unit Perundangan
» Jabatan Perlesenan » Unit Audit Dalam
» Jabatan Perancangan Pembangunan » Unit Pusat Setempat
» Jabatan Kejuruteraan » Unit Korporat dan Perhubungan Awam
» Jabatan Kawalan Bangunan » Unit Perolehan dan Ukur Bahan
» Jabatan Landskap » Unit Pesuruhjaya Bangunan
» Jabatan Pembangunan Masyarakat » Bahagian Teknologi Maklumat

 

JABATAN KEJURUTERAAN

Menyediakan dan menyelenggara kemudahan prasarana dan infrastruktur dengan cara yang terbaik untuk keselesaan penduduk. Ke arah itu kami berjanji:

  1. Membuat pemeriksaan untuk kerja-kerja penyelenggaraan ke atas infrastruktur dan prasarana milik MDKL dalam tempoh 2 hari bekerja selepas menerima aduan.
  2. Melaksanakan kerja-kerja pembaikan kerosakan jalan (pot hole) dan lampu awam dalam tempoh 2 hari bekerja selepas menerima aduan.
  3. Menguruskan permohonan kelulusan pelan kerja tanah, jalan dan saliran serta lampu awam dalam tempoh empat belas (14) hari bekerja selepas penerimaan permohonan dari Unit Pusat Setempat (OSC).
  4. Memproses tuntutan bayaran dalam tempoh 5 hari bekerja selepas penerimaan tuntutan yang lengkap.