MENU
» Piagam Pelanggan MDKL » Jabatan Penguatkuasaan
» Jabatan Khidmat Pengurusan » Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal dan Kesihatan Persekitaran
» Jabatan Perbendaharaan » Cawangan Bandar Saujana Putra
» Jabatan Penilaian dan Pengurusan Harta » Unit Perundangan
» Jabatan Perlesenan » Unit Audit Dalam
» Jabatan Perancangan Pembangunan » Unit Pusat Setempat
» Jabatan Kejuruteraan » Unit Korporat dan Perhubungan Awam
» Jabatan Kawalan Bangunan » Unit Perolehan dan Ukur Bahan
» Jabatan Landskap » Unit Pesuruhjaya Bangunan
» Jabatan Pembangunan Masyarakat » Bahagian Teknologi Maklumat

 

JABATAN LANDSKAP

Pembangunan dan Penyelenggaraan landskap yang terbaik bagi mewujudkan persekitaran indah selaras dengan konsep `Bandar Dalam Taman’. Ke arah itu kami berjanji:

  1. Permohonan pelan landskap diangkat ke Mesyuarat Jawatankuasa OSC dalam tempoh dua puluh satu (21) hari bekerja.
  2. Memproses permohonan pelepasan cagaran / bon pelaksanaan dalam tempoh empat belas (14) hari bekerja sebelum diserahkan ke Jabatan Perbendaharaan.
  3. Mengeluarkan laporan sokongan Perakuan Penyiapan dan Pematuhan (CCC) dalam tempoh empat belas (14) hari bekerja.
  4. Mengeluarkan ulasan permohonan penggunaan padang rekreasi dalam tempoh 7 hari bekerja.
  5. Mengeluarkan ulasan permohonan membina landskap / mengubah landskap di kawasan bahu jalan rumah dalam tempoh 7 hari bekerja.
  6. Mengeluarkan maklumbalas tindakan penyelesaian aduan awam dalam tempoh 7 hari bekerja daripada tarikh aduan diterima.