MENU
» Piagam Pelanggan MDKL » Jabatan Penguatkuasaan
» Jabatan Khidmat Pengurusan » Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal dan Kesihatan Persekitaran
» Jabatan Perbendaharaan » Cawangan Bandar Saujana Putra
» Jabatan Penilaian dan Pengurusan Harta » Unit Perundangan
» Jabatan Perlesenan » Unit Audit Dalam
» Jabatan Perancangan Pembangunan » Unit Pusat Setempat
» Jabatan Kejuruteraan » Unit Korporat dan Perhubungan Awam
» Jabatan Kawalan Bangunan » Unit Perolehan dan Ukur Bahan
» Jabatan Landskap » Unit Pesuruhjaya Bangunan
» Jabatan Pembangunan Masyarakat » Bahagian Teknologi Maklumat

 

JABATAN KHIDMAT PENGURUSAN

Penyediaan sumber manusia yang terlatih dan terbaik berasaskan budaya kerja cemerlang bagi memenuhi kehendak jabatan, masyarakat dan negara. Ke arah itu kami berjanji:

BAHAGIAN PENTADBIRAN AM

  1. Mengedarkan surat-surat ke jabatan-jabatan MDKL dalam tempoh 1 hari dari tarikh diterima.
  2. Mengeluarkan Notis Mesyuarat Jawatankuasa Tetap Majlis dalam tempoh 3 hari sebelum mesyuarat.
  3. Tempahan kenderaan jabatan diuruskan dalam tempoh 1 hari selepas permohonan diluluskan.
  4. Menguruskan permohonan kelulusan kemudahan dan bayaran insentif dalam tempoh 7 hari bekerja.

BAHAGIAN SUMBER MANUSIA

  1. Menguruskan pengambilan kakitangan dalam tempoh 6 bulan selepas tarikh tutup iklan.
  2. Kursus/Latihan kepada kakitangan secara dalaman akan diadakan sekurang-kurangnya 5 kali setahun dan direkodkan dalam Buku Rekod Perkhidmatan dalam tempoh 2 bulan selepas menghadiri kursus/ latihan.
  3. Urusan persaraan diproses dalam tempoh 3 bulan sebelum tarikh persaraan.