MENU

Ketua Pegawai Maklumat (CIO) bagi Majlis Perbandaran Kuala Langat adalah Tuan Timbalan YDP MPKL.

Nama

:

Mohd Yasin bin Alwi, A.I.S.

Emel

:

yasinalwi [at] mdkl [dot] gov [dot] my

No. Telefon

:

03-3187 2825 / 03-3187 2732

No. Faks

:

03-3187 9304

Peranan dan tanggungjawab CIO adalah seperti berikut:

a. Membantu Yang DiPertua MPKL dalam melaksanakan tugas - tugas yang melibatkan keselamatan ICT;
b. Menentukan keperluan keselamatan ICT;
c. Menyelaras dan mengurus pelan latihan dan program kesedaran keselamatan ICT seperti penyediaan Dasar Keselamatan ICT Majlis Perbandaran Kuala Langat serta pengurusan risiko dan pengauditan;
d. Bertanggungjawab ke atas perkara - perkara yang berkaitan dengan keselamatan ICT Majlis Perbandaran Kuala Langat